Alles over parket

Goed geïnformeerde mensen zijn tevreden mensen.
Daarom kom je hier alles te weten over parket in het algemeen en over de mooie Lalegno parketvloeren in het bijzonder. Je ontdekt hier niet alleen onze mooie collecties en afwerkingen, maar ook alle praktische en technische informatie rond hout en parket wordt haarfijn uitgelegd.

Brandreactie: Dfl – s1 of Cfl – s1

Met de term “brandreactie” worden de eigenschappen van een vloer bedoeld die het ontstaan en de ontwikkeling van een brand kunnen beïnvloeden. Het brandreactieclassificatiesysteem voor bouwproducten wordt beschreven in de norm NBN EN 13501–1. Deze Europese classificatie vervangt de oude Belgische classificatie (A0, A1, A2, A3 en A4). In de Europese norm worden zeven hoofdklassen gedefinieerd (A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl en Ffl). Klasse A1fl en A2fl omvatten de onbrandbare producten, zoals beton en staal. Klasse Ffl wordt gebruikt voor vloeren met de minst goede prestaties op gebied van brandreactie of voor vloeren die niet op brandreactie getest werden.

Hout is door zijn opbouw van nature een brandbaar materiaal. Zonder brandvertragende behandeling wordt hout doorgaans geklasseerd in klasse D onder specifieke voorwaarden.

Ook de meerlaagse Lalegno-parketvloeren met een dikte van 10 en 15 mm krijgen een klasse D quotering. Een aantal van onze eiken Lalegnovloeren van 20 en 21mm kregen zelfs een klasse C quotering. Specifieke informatie over brandreactie staat vermeld op de technische fiche van onze vloeren.

Naast de hoofdclassificatie wordt er nog een bijkomende aanduiding voorzien voor de rookontwikkeling die bij brand ontstaat. Die onderverdeling gaat van s1 (weinig rookontwikkeling), over s2 (matige rookontwikkeling) tot s3 (onbeperkte rook).

Lalegnovloeren horen thuis in de klasse s1.